Skip to main content

Fundacja Alternata realizatorem projektu „Artystyczna Przystań Młodych”

utworzony przez Fundacja Alternata | |   Nasze działania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. w zakresie realizacji projektu „Artystyczna Przystań Młodych” w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Drodzy Mieszkańcy Bytomia!

Startujemy ze wspieranym przez nas projektem Artystyczna Przystań Młodych w ramach Budżetu Obywatelskiego, edycja 2022/2023.

W trybie konkursowym Fundacja Alternata została wybrana jako realizator tego przedsięwzięcia!

Budżet tego projektu to kwota 477 tys. zł!

Warto ponawiać pomysły dotyczące eksploracji sztuki - wzbogacać je o nowe, trudniejsze formy ekspresji twórczej. Najważniejszą zasadą, którą wprowadzamy jest to, że sztukę do zajęć należy włączać na różne sposoby – poprzez doświadczanie zmysłowe, inscenizację, samodzielne działanie twórcze – i robić to nowatorsko po to, by stale wzruszać, pouczać, bawić.

Dzięki projektowi Artystyczna Przystań Młodych dzieci i młodzież z całego Bytomia będą mieć możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych, teatralnych, plastycznych, kulinarnych, fotograficznych oraz tanecznych. Spotkania z mentorami z branży artystycznej mają za zadanie zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego rozwoju artystycznego.

Planowane są trzy formy aktywności:

  • Pierwsza, czyli przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne z zaproszonymi gośćmi;
  • Druga, czyli warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, kulinarne, fotograficzne oraz taneczne pogłębiające umiejętności w tych dziedzinach;
  • Trzecia - wrześniowy jednodniowy festiwal artystyczny, będący prezentacją dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży przed szerszą publicznością oraz widowiskową promocją Miasta.

Obecnie w naszym mieście brakuje miejsca i przestrzeni dla prezentacji dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży przed szerszą publicznością. Festiwal ma dać szansę wszystkim młodym artystom uczęszczającym na zajęcia w ramach projektu „Artystyczna Przystań Młodych” na zaprezentowanie się przed najlepszą - bo bytomską - publicznością. Ma to być też swoiste podziękowanie dla mieszkańców Bytomia, którzy zagłosowali na projekt „Artystyczna Przystań Młodych”, dając tym samym młodym ludziom możliwość rozwijania ich talentów i pasji.

Już w marcu zapraszamy do udziału w pierwszych warsztatach, z których harmonogramem warto się zapoznać. Zapisy na zajęcia odbywają się w Spółdzielczych Klubach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • Relaks – ul. Zabrzańska 78, tel. 32 281 20 37
  • Sezam – ul. Chorzowska 57b, tel. 32 282 25 10