Projekt „Taneczna Przystań Młodych” adresowany jest do młodzieży z Bytomia, dzięki któremu będą mieć możliwość rozwijania swoich tanecznych talentów (nauka kroków Hip-Hop oraz poznaniu choreografii i akrobatyki - podstawy tańca pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów) oraz współpracy w zespole tanecznym.

W ramach projektu planowane jest: - Przeprowadzenie 8 miesięcznego kursu tańca Hip-Hop dla mieszanych grup wiekowych w cyklu 32 spotkań 2 godzinnych w okresie marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023 roku.

Podczas kursu zainteresowani będą mieli możliwość nauczenia się podstawowych kroków tańca z elementami akrobatyki, a także ciekawej choreografii.

W trakcie trwania projektu uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich nowo nabytych umiejętności na pokazie tanecznym w ramach Festiwalu „Artystyczna Przystań Młodych” organizowanego w miesiącu wrześniu.