Dwa Spółdzielcze Kluby Sezam i Relaks działając na rzecz bytomskich dzieci i młodzieży w ramach projektu „Artystyczna Przystań Młodych” w ciągu jednego wrześniowego dnia zaproponują mieszkańcom Bytomia skoncentrowaną dawkę różnorodnych artystycznych doznań.

Festiwal ma dać szansę wszystkim młodym artystom uczęszczającym na zajęcia w ramach projektu „Artystyczna Przystań Młodych” na zaprezentowanie się przed najlepszą - bo bytomską - publicznością.

Ma to  być też swoiste podziękowanie dla mieszkańców Bytomia, którzy zagłosowali na projekt „Artystyczna Przystań Młodych”, dając tym samym młodym ludziom możliwość rozwijania ich talentów i pasji.

W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie kilku tematycznych segmentów, m.in. teatr- spektakle przygotowane przez dzieci i młodzież oraz profesjonalistów, muzyka- plenerowe koncerty, taniec - prezentacja umiejętności grup tanecznych oraz warsztaty tańca dla Bytomia, plastyka-wernisaż wystaw prac młodych artystów, które powstały na warsztatach plastycznych w ramach projektu „Artystyczna Przystań Młodych”, zwieńczone finałowym koncertem.

Program „Festiwalu Artystyczna Przystań Młodych” będzie podzielony na kilka tematycznych segmentów:

  • Teatr - spektakle przygotowywane przez dzieci młodzież w ramach projektu „Teatralna Przystań Młodych” oraz profesjonalne przedstawienie teatralne.
  • Muzyka - koncert prezentujący przygotowywane przez dzieci młodzież w ramach projektu „Muzyczna Przystań Młodych” oraz profesjonalny koncert.
  • Taniec - prezentacja umiejętności grup tanecznych prowadzonych w Spółdzielczy Klubie Sezam oraz warsztaty tańca dla zainteresowanych bytomian.
  • Plastyka - wernisaże wystaw prac młodych artystów które powstały w ramach projektu „Artystyczna Przystań Młodych” (Plastyczna Przystań Młodych, Szklana Przystań Młodych).
  • Fotografia - wernisaże wystawy prac młodych fotografów które powstały w ramach projektu „Fotograficzna Przystań Młodych”.