Podziękowanie za wsparcie Fundacji w działaniach

Zarząd Fundacji Alternata składa najserdeczniejsze podziękowania Firmie Piatnik za wsparcie udzielone naszej Fundacji w postaci gier planszowych. Gry posłużą do zajęć z dziećmi i młodzieżą i będą miały na celu wzmacnianie odpowiedzialności za działanie grupowe, rozwijanie logicznego, logistycznego i kreatywnego myślenia oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań zadanych w grach problemów.
#piatnik#gryplanszowe#honeycoms#tiktakbum#activity#fundacjaalternata#pomaganiejestdobre