Projekt „Plastyczna Przystań Młodych” da możliwość okolicznym mieszkańcom poznanie różnych technik malarskich. Pozwoli na zapoznanie się z malarstwem lub też rozwijać nabyte już umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

W ramach projektu planowane jest: - 96 godzin warsztatów plastycznych w cyklu 32 spotkań, podczas których przez 3 godziny poprzez malarstwo będziemy rozwijać swoją kreatywność, poczucie estetyki, pobudzać wyobraźnię i w skupieniu tworzyć własne obrazy, co pozwoli się odprężyć i poprawić nastrój.

Realizacja marzec- czerwiec i wrzesień – grudzień 2023 roku. - kupno niezbędnych sprzętów i profesjonalnych materiałów artystycznych do działań twórczych umożliwi uczestnikom dostęp do szerokiego wachlarza stosowanych technik, tj. malarstwo farbami olejnymi, akrylowymi, akwarelowymi, jak i rysowanie pastelami suchymi i olejnymi. Do dyspozycji naszych artystów będą sztalugi, na których będzie można tworzyć obrazy na profesjonalnych blejtramach.

Poznamy podstawowe zasady budowania kompozycji, zachowania proporcji, zastosowania perspektywy czy światłocienia, tak by końcowy efekt był satysfakcjonujący przede wszystkim dla naszych twórców. Malarstwo pozwala odpocząć od codziennych spraw i przenieść się w inny, lepszy świat.

Nasi artyści poprzez sztukę będą mogli wyrazić siebie, swoje emocje, uczucia, lęki, co będziemy mogli podziwiać na wernisażu w trakcie trwania Festiwalu „Artystyczna Przystań Młodych” organizowanego w miesiącu wrześniu.